هاست معمولی

معمولی 200 مگابایت • 5 گیگابایت پهنای باند
 • 2 دیتابیس
 • 0 ادآن دامین
 • 1 ایمیل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
معمولی 500 مگابایت • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 3 دیتابیس
 • 1 ادآن دامین
 • 5 ایمیل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
معمولی 1 گیگابایت • 20 گیگابایت پهنای باند
 • 4 دیتابیس
 • 1 ادآن دامین
 • 10 ایمیل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین