نمایندگی نامحدود هاست

ریسلر نامحدود


DNS اختصاصی (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از نوکان وب هاست نوشته شده باشد


پشتیبانی، نصب و راه اندازی رایگانبه ازای هر 10 اکانت اضافه 8 هزار تومان دریافت میشود.


ارائه اس اس ال رایگان هم به نماینده و هم به کاربران نماینده

 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • 20 اکانت سی پنل مجاز
 • انتخابی توسط خود یوزر ورژن پی اچ پی
مستر ریسلر نامحدود


DNS اختصاصی (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از نوکان وب هاست نوشته شده باشد


پشتیبانی، نصب و راه اندازی رایگانبه ازای هر 10 اکانت اضافه 8 هزار تومان دریافت میشود.


ارائه اس اس ال رایگان هم به نماینده و هم به کاربران نماینده

 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • 20 اکانت سی پنل مجاز
 • انتخابی توسط خود یوزر ورژن پی اچ پی
آلفا ریسلر نامحدود


DNS اختصاصی (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از نوکان وب هاست نوشته شده باشد


پشتیبانی، نصب و راه اندازی رایگانبه ازای هر 10 اکانت اضافه 8 هزار تومان دریافت میشود.


ارائه اس اس ال رایگان هم به نماینده و هم به کاربران نماینده

 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • 20 اکانت سی پنل مجاز
 • انتخابی توسط خود یوزر ورژن پی اچ پی