هاست VIP اختصاصی

هاست شرکتی

فضا 10 گیگابایت

این نوع هاست بدلیل انجام امور بهینه سازی مخصوص سایت های وردپرسی می باشد.

  • نامحدود پهنای باند
هاست وردپرسی

فضا 2 گیگابایت

این نوع هاست بدلیل انجام امور بهینه سازی مخصوص سایت های وردپرسی می باشد.

  • نامحدود پهنای باند
هاست فروشگاهی

فضا 5 گیگابایت

این نوع هاست بدلیل انجام امور بهینه سازی مخصوص سایت های فروشگاهی می باشد.

  • نامحدود پهنای باند
هاست خبری

فضا 10 گیگابایت

این نوع هاست بدلیل انجام امور بهینه سازی مخصوص سایت های خبری می باشد.

  • نامحدود پهنای باند